Handelsbetingelser

SALGSBETINGELSER

Køb hos Lind-Fodtøj I/S.
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Edbteknik, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Lind-Fodtøj I/S
Lind-Fodtøj I/S opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

Priser
Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.
Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:
Valutaændringer, Force majeure, Leveringssvigt, Afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl

Salg generelt
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

Levering
Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Lind-Fodtøj I/S grossister.

Afbestillinger
Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske på samme måde som bestillingen er foretaget.
Alternativt kan det ske ved, at fremsende en e-mail med mærket ” Afbestilling “. Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.
Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten ” Afbestilling ! ” indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 15:00 samme dag, som bestillingen er foretaget.

Betaling
De mulige betalingsmåder er:
Visa/Dankort-
Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

Reklamationsret
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt af privat hos Lind-Fodtøj I/S.
Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skade på produktet som skyldes håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten.

Anvendelse af reklamationsretten
Reklamation angående fejl og mangler opdaget ved modtagelsen skal meddeles Lind-Fodtøj I/S inden 1 uge efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Edbteknik’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Lind-Fodtøj I/S.

Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl
Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Lind-Fodtøj I/S, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 150 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan Lind-Fodtøj I/S ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet

Forsvarlig returnering
Alle produkter, der returneres til Lind-Fodtøj I/S skal være forsvarligt indpakket.

Lind-Fodtøj I/S anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Lind-Fodtøj I/S. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Er De i tvivl
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Lind-Fodtøj I/S, at De retter henvendelse til Lind-Fodtøj I/S.

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende

Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny reklamationsperiode
Lind-Fodtøj I/S forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt.
Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1,5 % pr. påbegyndt måned.